Użytkownicy wspierający się mobile przy procesie zakupowym
94%
Minimalna penetracja smartfonów w Polsce
44%
Użytkownicy smartfona z minimalnie średnim wykształceniem
71%
Co piąty aktywny internauta konsumuje trzy ekrany dziennie
20%
Podczas oglądania telewizji korzysta z innych ekranów
77%
Wartość wydatków na reklamę mobilną rok do roku podwaja się
100%

Kontakt

Marketing w mobile tylko z Mobile Rockets